เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ


ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

      เนื่องจากห้องสมุดได้มีการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดใหม่ อาจทำให้ล่าช้าในการยืมหนังสือ เพราะต้องลงข้อมูลหนังสือใหม่ในฐานข้อมูลในรูปแบบ MARC 21ในโปรแกรม WALAI AutoLib ค่ะ (หนังสือในห้องสมุดต้องลงใหม่ทั้งหมดค่ะ เพราะไม่สามารถกู้ข้อมูลจากโปรแกรมเดิมได้)

      ทางบรรณารักษ์กำลังดำเนินการลงฐานข้อมูลได้บ้างบางส่วนแล้วค่ะ (โดยเริ่มทำตั้งแต่หมวด001 เป็ต้นไป หากต้องการยืมหนังสือ ขอความกรุณาเลือกหนังสือที่ต้องการแล้วติดต่อและนำหนังสือให้เจ้าหน้าที่ และรบกวนนั่งรออย่างน้อยประมาณ 30 นาทีนะคะ) และจะพยายามเร่งทำสุดความสามารถ

                    จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                    ขอบคุณค่ะ

                    บรรณารักษ์

 
วันที่ประกาศ 4 Aug 2017 15:27 | View [311]

Page :  1